Montážne práce:

 • práce na montáži vysokonapäťových stožiarov, výmena nosných prvkov, výmena izolátorov, výmena vodičov
 • montáž proti slnečných zábran /markízy/
 • opravy vodojemov /dyhroglóbusov/
 • osvetľovacie práce
 • zábrany proti vtáctvu, montáž sieti a montáž hrotov

Stavebné práce:

 • stavba a opravy komínov
 • tmelenie škár panelových budov a okenných rámov
 • hydroizolácie plochých striech
 • búracie práce

Čistiace práce:

 • čistenie budov a technologických zariadení
 • umývanie okien, presklených plôch
 • čistenie fasád vysokotlakovým čističom
 • odstraňovanie snehu zo striech
 • údržba a čistenie exteriérových a interiérových konštrukcii

Natieračské práce:

 • nátery, ošetrovanie oceľových konštrukcii a klampiarskych prvkov
 • nátery a ošetrovanie ťažko prístupných, alebo vysokých stĺpov /bez plošiny/
 • nátery a ošetrovanie fasád domov
 • hydrofóbna ochrana stavebných prvkov

Reklama:

 • výroba reklamy na výškových objektoch
 • montáž reklamných plachiet, banerov /kompletná inštalácia reklamy/
 • realizácia veľkoplošných nápisov, firemných značiek a logotypov

Špeciálne práce:

 • zváračské práce (STN 05 0705)
 • pílenie ťažko prístupných stromov po častiach
 • čistenie studni