Realizované výškové práce


 • oprava izolácie na hydroglobusoch /obec-Blatne, PD Neverice/
 • antikorózne nátery vo vyhnívacích nádržiach čističky odpadových vôd /obec Devínska Nová Ves/
 • montáž plošiny na údržbu fasády /hotel Danube Bratislava/
 • montáž vianočného osvetlenia /prezidentský palác/
 • umývanie okien /Národ. Banka Slovenska, ALLIANZ Slovenska poisťovňa, Slovenská sporiteľňa, f.Fachman, f. ISS Facility services, f. Slovakia Servis a iné/
 • montáž reklamných plachiet
 • demolačné práce /demolácia komína Technické sklo Bratislava/
 • čistenie cukrových síl /Kraft Foods Slovakia, a.s/
 • čistenie sadzových síl CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o.
 • nátery hraničného mosta Maďarsko – Slovensko /Štúrovo/
 • nátery verejného osvetlenia v Bratislave /f. Siemens/
 • montáž železných prvkov na balkóny, nosné konzoly a zábradlia /dom dôchodcov na Železničnej ulici v Nitre /f. Technostav/
 • pílenie ťažko prístupných stromov /Hydroil Beladice, Metrostav a.s. Nitra, Spoločenstvo Vlastníkov Bytov ulica Za Ferenitkou v Nitre a mnoho iných
 • antikorózne nátery administratívnej budovy /oceľového skeletu/ Tukový priemysel Nitra pre firmu VADIA Invest s.r.o.
 • práce na montáži vysokonapäťových stožiarov, výmena nosných prvkov, výmena izolátorov, výmena vodičov, zváračské práce /Elcon, Elektrotranz/
 • odprašovanie konštrukcií Inter Porshe Bratislava
 • čistenie opláštenia múkových síl vysokotlakým čističom /Nipek, Štúrova ul., Nitra/
 • náter kostolnej veže v Žitavciach okr. Nitra
 • demolácia a následne postavenie komínov na obytnom dome /ul. 29augusta,Bratislava/
 • zdvíhanie ťažkých bremien bez použitia žeriavu /napr. zdvíhanie klim. jednotky na strechu Gen .prokuratúry v Nitre/